Kuusalu tenniseväljakute kodukord


1. Kuusalu  tenniseväljakud on avatud suvehooajal. Tenniseväljakute avamise ja sulgemise otsustest antakse teada spordikeskuse kodulehel. Vihma korral on väljakud suletud, peale vihma otsustab väljakule lubamise administraator.

2. Mänguaega on võimalik broneerida Kuusalu Spordikeskuses kohapeal või telefonil 6024386 . Kuusalu Spordikeskuse kollektiivpuhkuse ajal kehtestatakse väljakute broneerimiseks ja kasutamiseks ajutine kord, millest antakse teada spordikeskuse kodulehel ja tenniseväljakute juures asuval stendil.

3. Väljakute kasutamise eest tasutakse enne väljakule minekut Kuusalu Spordikeskuses hinnakirja alusel. Tenniseväljaku rendihind sisaldab Kuusalu Spordikeskuses riietuskappide ja duššide kasutust.

4. Kui väljaku broneerinud mängijad ei ole tasunud väljaku eest hinnakirja alusel hiljemalt 10 minutit pärast broneeringu  algust, on spordikeskuse administraatoril õigus anda väljak kasutada teistele soovijatele.

5. Vihmase ilma korral on võimalik mängida tennist ka spordikeskuse võimlas, kui see on vaba, tasudes vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Kui vihm algab broneeringu kasutamise ajal ja mängida jääb veel üle poole broneeritud ajast, on võimalik kasutamata jäänud väljaku üürimise tasu 30 minuti kaupa tagasi maksta. Kasutamata jäänud aja mitmekorrakaartidel määrab ja märgib üles spordikeskuse administraator.

6. Väljakule sissepääsuks saab mängija peale broneeritud aja eest tasumist võtme ja spordikeskuse kliendikaardi.

7. Väljakule lubatakse ainult sportlikus riietuses ja tennisemänguks sobivates, see tähendab väljakut mittekahjustavates jalanõudes. Väljakule lubamise otsustab administraator.

8. Enne mängu mängijad (vajaduse korral) kastavad väljaku.

9. Tenniseväljakul ei suitsetata ega tarvitata alkoholi ega väljenduta ebatsensuurselt.

10. Tenniseväljaku inventari kahjustamisel tuleb tehtud kahju hüvitada.

11. Pärast mängu korrastavad mängijad väljaku – harjavad väljaku ja puhastavad piirid. Seejärel lukustatakse väljak (v.a kui platsile jääb   mängijaid) ja tagastatakse väljaku võti spordikeskusesse.

12. Küsimuste ja probleemid korral pöörduda spordikeskuse administraatori poole.